Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu vật liệu từ cấu trúc nanô dạng hạt có hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR) chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh
Authors: Bùi Xuân Chiến
Advisor: Nguyễn Hoàng Nghị
Keywords: Vật liệu từ; Cấu trúc nanô
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về từ điện trở khổng lồ; Sử dụng công nghệ nguội nhanh để chế tạo các hơp kim Vô định hình và sau đó ủ nhiệt để tạo cấu trúc nano - đa pha. Hiệu ứng từ điện trở khổng lồ của các mẫu được đo bằng công nghệ 4 mũi dò. Sử dung máy đo từ kế mẫu rung (VSM) đo tính chất từ của mẫu. Cấu trúc của các mẫu được nghiên cứu bằng các phương pháp đo phổ nhiễu xạ tia X, phổ Auger, hiển vi điện tử quét SEM. Cấu trúc, tính chất từ, hiệu ứng từ điện trở khổng lồ của hợp kim dạng hạt chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh và ứng dụng
Description: Luận án Tiến sỹ vật lý- Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14358
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105109.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.