Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển hợp kim hệ Fe-Cr-C làm việc trong điều kiện mài mòn và ăn mòn xâm thực
Authors: Đoàn Đình Phương
Advisor: Trương Ngọc Thận
Nguyễn VănTích
Keywords: Hợp kim
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan quan về gang trắng hợp kim crôm cao. Nghiên cứu cấu trúc và phân bố nguyên tố hợp kim trong các pha của hợp kim nghiên cứu. Đặc trưng điện hóa và ăn mòn của hợp kim nghiên cứu. Phát triển hợp kim chịu mài mòn - ăn mòn trong môi trường axit sunfuric
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu vô cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14364
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105116.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 7.09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.