Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình và công nghệ sản xuất mỡ bôi trơn phân hủy sinh học gốc liti trên nền dầu thực vật Việt nam
Authors: Phạm Thị Thúy Hà
Advisor: Hoàng Trọng Yêm
Keywords: Dầu thực vật; Mỡ bôi trơn
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tài liệu về Mỡ bôi trơn phân huỷ sinh học(MBT PHSH); Thực nghiệm về phương pháp đánh giá nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu, phương pháp tổng hợp, thử nghiệm tính năng sử dụng của MBT PHSH. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu để đưa ra công nghệ sản xuất MBT PHSH trên cơ sở các nguyên liệu thích hợp cho việc triển khai sản xuất trên dây chuyền công nghệ sẵn có của công ty APP.Nghiên cứu có hệ thống MBT gốc liti của các DTV Việt nam là bông, sở, ve và đậu tương, làm rõ thế mạnh của từng DTV riêng biệt hoặc hỗn hợp của chúng để đưa ra lựa chọn nguyên liệu thích hợp cho việc triển khai sản xuất. Đồng thời làm rõ một số vấn đề lý thuyết liên quan đến MBT gốc DTV; Lựa chọn chất phụ gia hiệu quả cho MBT PHSH gốc DTV; Khảo sát các giai đoạn công nghệ sản xuất MBT PHSH đa dụng gốc liti trên cơ sở hỗn hợp dầu ve - đậu tương không biến tính, để đưa ra quy trình sản xuất hợp lý triển khai được ở quy mô công nghiệp trên dây chuyền sản xuất mỡ của APP. đồng thời nghiên cứu tính chất hóa lý và tính năng sử dụng của MBT PHSH để khẳng định khả năng ứng dụng thực tế; Đề ra phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu MBT PHSH, đặc biệt là trong nghiên cứu khả năng PHSH và trong nghiên cứu cấu trúc MTV DTV
Description: Luận án Tiến sỹ hóa học- Chuyên ngành Hóa dầu và Xúc tác hữu cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14366
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105118.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.