Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất cắt của đá mài cao tốc chất dính kết Ceramic sản xuất tại nhà máy đá mài Hải Dương
Authors: Nguyễn Thị Phương Giang
Advisor: Bành Tiến Long
Trần Thế Lục
Keywords: Đá mài; Tính chất cắt
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mài; Cơ sở kỹ thuật của quá trình sản xuất đá mài; Nghiên cứu ảnh hưởng của Chế độ cắt : Đến chất lượng của bề mặt khi mài tròn ngoài bằng đá mài cao tốc chế tạo tại Việt nam; Đến lực cắt khi mài tròn ngoài và mài phẳng bằng đá mài cao tốc; Đến rung động khi mài phẳng và quan hệ giữa rung động và chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài bằng đá mài và Ảnh hưởng của độ cứng đá và độ hạt đến tuổi bền và chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng đá mài cao tốc; Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhiệt cắt khi mài phẳng bằng đá mài cao tốc chế tạo tại Việt nam
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật máy công cụ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14369
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105122.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 4,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.