Thông tin tài liệu


Title: Hàm chính quy nhận giá trị trong đại số Clifford phụ thuộc tham số và ứng dụng
Authors: Tạ Thị Thanh Mai
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Đại số Clifford
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng đại số Clifford phụ thuộc tham số từ cấu trúc đại số Clifford cổ điển. Nêu khái niệm hàm chính quy nhận giá trị trong đại số Clifford phụ thuộc tham số với cách tiếp cận bắt đầu từ khái niệm hàm chính quy và mối liên quan với các toán tử trong đại số quen thuộc. Sự phát triển của công thức Cauchy- Pompeiu.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán Công nghệ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14382
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105142.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 480,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105142-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 50,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.