Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ tính của sợi tre liên tục dùng để gia cường cho vật liệu Polyme Composite
Authors: Cao Thị Hoài Thuỷ
Advisor: Lê Phúc Bình
Keywords: Tre; Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sự sinh trưởng, phân bố, cấu trúc sinh học và các đặc tính của tre, xơ sợi tre sản xuất theo phương pháp hóa học và xơ sợi tre tự nhiên. Xây dựng nhóm chỉ tiêu ngắn gọn và cần thiết để đánh giá một số cơ lý chất lượng sợi nan tre.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu Dệt - May
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14387
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105149.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.