Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, khảo sát động lực học phanh đoàn xe
Authors: Tạ Tuấn Hưng
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Đoàn xe; Động lực học; Phanh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Nghiên cứu lý thuyết về ổn định của đoàn xe khi phanh.Trên cơ sở xác định giới hạn an toàn của đoàn xe khi phanh để xây dựng mô hình toán học động lực học đoàn xe từ đó thiết lập được mô hình bằng phần mềm Matlat - Simulink. Đánh giá được các trạng thái khi phanh của đoàn xe và đưa ra giới hạn khi phanh.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14392
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105161.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105161-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 77,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.