Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình điều khiển hệ thống treo bán chủ động
Authors: Nguyễn Anh Mười
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Hệ thống treo; Điều khiển; Mô hình
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng mô hình hệ thống treo bán chủ động, mô hình cơ học từ đó tính toán, xây dựng được các mô hình vi phân chyển động và phương trình trạng thái cho 1/4 xe và 1/2 xe và toàn xe bị động và bán chủ động. Xây dựng chương trình mô phỏng bằng Matlab & Simulink hệ thống treo bán chủ động, hệ thống treo bị động.Tổ hợp cấp bộ điều khển hệ thống treo bán chủ động.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14393
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105162.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.