Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát và thiết kế hệ thống bù công suất phản kháng 100MVAR cho lưới điện 220kV
Authors: Nguyễn Ngọc Thăng
Advisor: Nguyễn Trọng Thuần
Keywords: Hệ thống điện; Thiết bị bù; Thiết kế
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bù công suất phản kháng trong hệ thống điện. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính làm việc của thiết bị bù tĩnh có điều khiển SVC. Tính toán hệ thống bù công suất 100MVAR cho hệ thống điện. Thực hiện mô phỏng hệ thống bằng Maltab/Simulink.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14424
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105209.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.