Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Pro/engineer wildfire trong thiết kế và gia công khuôn mẫu cho các sản phẩm nhựa
Authors: Nguyễn Trường Sơn
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Phần mềm Pro; Gia công cơ khí
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Pro/engineer wildfire. Thiết kế Cad, thiết kế khuôn, thiết kế Cam với modul NC manufacture. Gia công lòng khuôn vỏ điện thoại.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14427
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105215.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105215-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 108,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.