Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chương trình tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế công nghệ gia công cơ khí
Authors: Nguyễn Danh Phương
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Gia công cơ khí; Công nghệ thông tin; Ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chung về thiết kế đồ gá gia công cơ khí. Phân tích cơ sở dữ liệu và lựa chọn phần mềm ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu. Phân nhóm các chi tiết...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14428
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105217.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.