Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt khi tiện cao tốc trên máy tiện CNC
Authors: Bùi Thế Hùng
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Gia công cơ khí; Chi tiết máy
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày độ chính xác của gia công. Độ nhám bề mặt chi tiết máy và các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ (V và S) tới độ nhám bề mặt.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14439
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105232.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 886,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105232-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 117,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.