Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm Cad/cam - topsolid trong thiết kế và gia công cơ khí 2D, 3D trên máy tiện và máy phay CNC
Authors: Nguyễn Văn Hinh
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Gia công cơ khí; Phần mềm topsolid
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phương pháp chế tạo các sản phẩm cơ khí ứng dụng công nghệ cad/cam - CNC. Tổng quan về phần mềm Topsolid. Thiết kế và chạy chương trình gia công chi tiết dạng trục bằng phần mềm top-solid và thực hiện quá trình gia công trên máy tiện CNC - Cak 6136V/750. Thiết kế chương trình gia công chi tiết 2D, 3D bằng phần mềm Topsolid và thực hiện quá trình gia công trên trung tâm phay VMC 0641.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14440
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105233.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105233-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.