Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp gia công tia lửa điện thiết kế module đào tạo nguồn nhân lực
Authors: Nguyễn Văn Hải
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Gia công; Tia lửa điện
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về dự án đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và phương pháp gia công EDM. Gia công EDM dùng điện cực định hình. Gia công WEDM. Lập trình trong xung định hình và cắt dây, thiết kế module đào tạo.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14444
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105237.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105237-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 62,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.