Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp tích hợp hệ thống SCADA sử dụng các chuẩn truyền tin công nghiệp và vấn đề khai thác hệ thống thông tin SCADA/DMS trong tính toán điều khiển hệ thống điện
Authors: Lê Quý Dương
Advisor: Đinh Quang Huy
Keywords: Hệ thống điện; Điều khiển; Giải pháp
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về hệ thống SCADA và các ứng dụng quản lý, điều khiển trong hệ thống điện. Mạng thông tin trong hệ thống điện và các giao thức truyền thông công nghiệp. Các giải pháp tích hợp để hệ thống SCADA cho trạm biến áp. Áp dụng tích hợp hệ thống SCADA cho trạm biến áp E1.17 Bắc Thăng Long. Khai thác hệ thống tin SCADA/DMS tính toán điều khiển lưới phân phối.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14456
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105253.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.