Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo tổng trở của bảo vệ khoảng cách sử dụng phần mềm Aspen Oneliner
Authors: Trần Minh Dũng
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Hệ thống điện; Rơle
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống rơle bảo vệ trên hệ thống điện miền Bắc. Đặc điểm của các loại rơle khoảng cách đang vận hành trên hệ thống điện miền Bắc. Mô phỏng hệ thống rơle bảo vệ bằng phần mềm Aspen Oneliner
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14458
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105255.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.