Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty thủy điện Tuyên Quang
Authors: Vũ Minh Tuyên
Advisor: Trần Sỹ Lâm
Keywords: Sản xuất; Công ty thủy điện Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý luận chung về kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty thủy điện tuyên Quang. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14488
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312854.pdf
    Restricted Access
  • Size : 26,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312854-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.