Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá một số tính chất cơ - lý của vải dệt thoi Polyester/Viscose sau các quá trình tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất
Authors: Phùng Thị Hằng Xiêm
Advisor: Phạm Đức Dương
Keywords: Vải dệt; Polyester/Viscose
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vảo Polyester, Viscose và các quá trình xử lý, nhuộm và hoàn tất. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định đặc trưng cấu trúc (mật độ) của vải, kết quả xác định đặc trưng kích thước, khối lượng của vải, độ bền màu sau giặt,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14493
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312844.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312844-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 255,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.