Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc xơ sen và tổng hợp vật liệu Nanocomposite MnO2/Diatomite ứng dụng cho xử lý nước thải dệt nhuộm sợi bông pha sen
Authors: Nguyễn Văn Thư
Advisor: Đặng Trung Dũng
Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Sợi sen; Vật liệu nano
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sợi sen, quá trình nhuộm sợi và những tác động đến môi trường, vật liệu nano và ứng dụng trong xử lý nước thải có chứa thuốc nhuộm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cấu trúc xơ sen, tổng hợp vật liệu nanocomposite MnO2/Diatomite và nghiên cứu các đặc trưng hình thái, cấu trúc; nghiên cứu ứng dụng nanocomposite MnO2/Diatomite trong xử lý chất màu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14499
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312841.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312841-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.