Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển tối ưu cụm thang máy bằng PLC
Authors: Phạm Minh Dân
Advisor: Nguyễn Trọng Doanh
Keywords: Điều khiển thang máy
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thang máy, về PLC S7-300, mô tả hệ thống thang máy. Dồn kênh và phân kênh tín hiệu vào ra. Giới thiệu chương trình Step 7, điều khiển dồn kênh tính hiệu vào, ra, chương trình điều khiển cho hệ thống, kiểm nghiệm kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14570
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312806.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312806-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 192,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.