Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình động lực học ô tô con có thanh ổn định tích cực
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Hoàng Thăng Bình
Keywords: Ô tô con; Động lực học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu các trạng thái chuyển động của ô tô, hiện tượng lật ngang của thân xe, sử dụng thanh ổn định trên xe, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động lực học của xe khi quay vòng. Khảo sát trạng thái dao động của xe khi quay vòng. Trang bị thanh ổn định tích cực trên ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14577
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312817.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312817-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 193,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.