Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Authors: La Anh Tú
Advisor: Nguyễn Thị Xuân Hòa
Keywords: Chế biến nông sản; Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hóa. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hóa ở tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14603
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312868.pdf
    Restricted Access
  • Size : 887,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312868-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 176,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.