Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng KPI tại Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Trường Sơn
Advisor: Lê Thị Thúy Nga
Keywords: Nhân viên; Hiệu suất công việc; VNPT Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá, đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI). Nêu thực trạng công tác đánh giá đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng BSC và KPI tại trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang. Nêu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng KPI tại trung tâm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14609
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312872.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312872-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 319,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.