Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế quận Đống Đa - Thanh phố Hà Nội đến năm 2020
Authors: Trần Thị Thu Hương
Advisor: Trần Thị Bích Ngọc
Keywords: Thuế giá trị gia tăng; Hà Nội; Chi cục thuế quận Đống Đa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp. Nêu thực trạng quản lý hoạt động thu thuế GTGT tại Chi cục thuế quận Đống Đa - Thanh phố Hà Nội giai đoạn 2015-2017. Đề xuất giải pháp công tác quản lý thu thuế GTGT trên địa bàn quận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14610
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312870.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312870-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.