Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp phát triển nhân lực của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đến năm 2020
Authors: Đỗ Thị Bích Hạnh
Advisor: Nguyễn Thị Mai Chi
Keywords: Phát triển nhân lực; Cao đẳng Y tế Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về phát triển nhân lực trong các trường cao đẳng. Nêu thực trạng phát triển nhân lực tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhân lực tại trường đến năm 2020.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14611
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312871.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312871-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 233,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.