Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của mặt đường tới dao động của ô tô con
Authors: Nguyễn Xuân Toàn
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: Ô tô con; Hệ thống treo
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống treo trên ô tô. Xây dựng mô hình mô phỏng dao động hệ thống treo ô tô con. Mô phỏng khảo sát ảnh hưởng mặt đường.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14613
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312885.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312885-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 160,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.