Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khảo sát sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến tuổi bền của dao trên máy tiện CNC
Authors: Nguyễn Chí Bảo
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Gia công cơ khí; Máy tiện CNC
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ tiện CNC, Cơ sở lý thuyết quá trình cắt gọt kim loại và tuổi bền của dao trên máy tiện CNC, thực nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của chế độ cắt.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14651
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 224064.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.