Thông tin tài liệu


Title: Các yếu tố tác động tới hành vi người tiêu dùng đối với xe điện hai bánh tại đô thị Hà Nội
Authors: Trịnh Thu Thủy
Advisor: Phạm Thị Thanh Hồng
Phạm Thị Kim Ngọc
Keywords: Xe điện; Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý luận về hành vi người tiêu dùng. Mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với xe điện hai bánh. Thiết kế nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động tới hành vi người tiêu dùng đối với xe điện hai bánh tại đô thị Hà Nội.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14686
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277416.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277416-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.