Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và chế tạo cảm biến sinh học điện hóa độ nhạy cao sử dụng điện cực in các bon ứng dụng trong chẩn đoán bệnh sớm
Authors: Đỗ Thị Ngọc Trâm
Advisor: Trương Thị Ngọc Liên
Wagner Patrick
Keywords: Cảm biến
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cảm biến sinh học điện hóa ứng dụng chẩn đoán bệnh sớm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Cảm biến miễn dịch phát hiện chỉ dấu alpha-hCG ứng dụng chẩn đoán u tế bào mầm tinh. Cảm biến Aptamer phát hiện chỉ dấu Psa ứng dụng chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến. Cảm biến miễn dịch phát hiện chỉ dấu AFP ứng dụng chẩn đoán ung thu gan. Cảm biến điện hóa Glucose
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14694
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277429.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277429-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.