Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng Streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP
Authors: Nguyễn Thị Kim Thoa
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Video; Streaming
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ Has và khảo sát các nghiên cứu liên quan. Cải thiện QoE trong Streaming thích ứng video dạng VBR qua Has sử dụng SDP. Giải pháp phân bổ băng thông và cải thiện QoE trong Streaming đồng thời nhiều video VBR qua Has. Ứng dụng tính năng Server push của HTTP để cải thiện QoE trong streaming video VBR/CBR qua Has
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14695
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277430.pdf
    Restricted Access
  • Size : 36,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277430-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.