Thông tin tài liệu


Title: Định tuyến nâng cao thông lượng mạng dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp cho mạng ADHOC
Authors: Nguyễn Quang Khánh
Advisor: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Mạng ADHOC; Mạng viễn thông
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nghiên cứu mạng ADHOC và thiết kế xuyên lớp. Đề xuất thuật toán định tuyến kết hợp với thuật toán cấp phát kênh động DSA, kết hợp với thuật toán tối ưu công suất phát và tốc độ truyền, kết hợp phương thức mã màng và thuật toán cấp phát kênh động DSA dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14696
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277431.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277431-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 715,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.