Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự hình thành kẽm Pherit ZnFe2O4 từ các hỗn hợp bột (Fe2O3 - ZnO) và (Fe3O4 - Zn) dưới tác dụng của nghiền năng lượng cao
Authors: Lê Hồng Thắng
Advisor: Phạm Thảo
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Keywords: Kẽm; Pherit spinen
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu khái niệm, cấu trúc, tính chất, ứng dụng, các phương pháp chế tạo, tình hình nghiên cứu pherit spinen; tổng hợp pherit spinen ZnFe2O4 bằng phương pháp nghiền năng lượng cao. Thực nghiệm và kết quả khảo sát sự hình thành ZnFe2O4 từ hỗn hợp bột Fe2O3 và ZnO, tổng hợp pherit spinen ZnFe2O4 từ hỗn hợp bột Fe3O4 và Zn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14701
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277432.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277432-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.