Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhiệt đới Angola tới hoạt động và một số giải pháp công nghệ nâng cao hiệu suất của pin mặt trời silic = Studying the influence of Angola's tropical climatic conditions on the operational efficiency of silicon photovoltaic solar cells and finding technological solutions to enhance their perfomance
Authors: Mateus Manuel Neto
Advisor: Nguyễn Ngọc Trung
Võ Thạch Sơn
Keywords: Pin mặt trời
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sử dụng năng lượng tái tạo trên thế giới, sử dụng pin mặt trời ở Angola. Nêu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu nhiệt đới Angola tới hiệu suất hệ thống quang điện. Nghiên cứu về lớp titan tự làm sạch lớp pin mặt trời. Đặc tính của màng siêu mỏng Al2O3 cho pin mặt trời.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14702
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277419.pdf
    Restricted Access
  • Size : 11,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277419-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.