Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng quá trình chưng chân không để tách phân đoạn tinh dầu thông và ứng dụng
Authors: Phùng Thị Anh Minh
Advisor: Trần Trung Kiên
Phạm Văn Thiêm
Keywords: Dầu thông
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tinh dầu thông, tình hình nghiên cứu phân tách tinh dầu thông trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và lựa chọn mô hình cân bằng pha cho hệ tinh dầu thông, mô phỏng và tối ưu giai đoạn khởi động,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14707
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324464.pdf
    Restricted Access
  • Size : 19,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324464-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.