Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu trạng thái ứng suất dư trong liên kết hàn nút giàn dạng ống
Authors: Nguyễn Hồng Thanh
Advisor: Nguyễn Tiến Dương
Hà Xuân Hùng
Keywords: Hàn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết giàn hàn và giàn hàn dạng ống, các phương pháp hàn sử dụng để chế tạo kết cấu giàn hàn, hàn kết cấu giàn dạng ống bằng quá trình hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, cơ sở tính toán xác định trường nhiệt độ và ứng suất dư hàn, các phương pháp xác định ứng suất dư trong liên kết hàn. Mô phỏng một số xác định trường ứng suất dư trong liên kết hàn nút giàn dựng ống chữ K. Nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14709
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324468.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324468-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.