Thông tin tài liệu


Title: Dạy học kết hợp (B-Learning) dựa vào phong cách học tập cho sinh viên ngành sư phạm tin học
Authors: Trần Văn Hưng
Advisor: Ngô Tứ Thành
Keywords: Dạy học; B-learning
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học kết hợp dựa vào phong cách học tập cho sinh viên ngành sư phạm tin học. Thiết kế dạy học kết hợp (B-Learning) dựa vào phong cách học tập cho sinh viên ngành sư phạm tin học trình độ đại học. Kiểm nghiệm và đánh giá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14710
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324467.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324467-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 970,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.