Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả bộ xúc tác tạo khí giàu hydro trong động cơ xăng
Authors: Trần Văn Hoàng
Advisor: Phạm Minh Tuấn
Nguyễn Thế Lương
Keywords: Động cơ xăng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nâng cao hiệu quả bộ xúc tác tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu lựa chọn hệ xúc tác mới nhằm tăng hiệu quả tạo khí giàu hydro. Nghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo hệ thống tạo khí giàu hydro sử dụng hệ xúc tác Ni-Cu/Al2O3. Nghiên cứu thử nghiệm động cơ lắp bộ xúc tác mới Ni-Cu/Al2O3.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14716
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324471.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324471-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.