Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ nhiên liệu sinh học bio-etanol sử dụng trên động cơ xăng
Authors: Phạm Hữu Truyền
Advisor: Lê Anh Tuấn
Phạm Hữu Tuyến
Keywords: Động cơ xăng; Nhiên liệu sinh học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu etanol và xăng sinh học, vấn đề sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Cơ sở lý thuyết tính toán và phương pháp đánh giá tương thích của động cơ xăng truyền thống khi sử dụng xăng sinh học. Tính toán mô phỏng động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Nghiên cứu đánh giá khả năng tương thích vật liệu, nghiên cứu thực nghiệm trên băng thử. Phương hướng phát triển.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14720
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277076.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 24,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277076-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 3,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.