Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến không dây
Authors: Nguyễn Trung Dũng
Advisor: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Mạng không dây; Năng lượng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Tối ưu định tuyến đa chặng tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây đa chặng sử dụng phương pháp ước đoán vị trí của đối tượng.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14728
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277085.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277085-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.