Thông tin tài liệu


Title: Bảo mật bitstream FPGA
Authors: Trần Thanh
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Nguyễn Văn Cường
Keywords: Bảo mật thông tin; Mô hình
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu lý thuyết về bảo mật, FPGA và hệ thống nhúng. Framework và giao thức cập nhật an toàn từ xa. Nâng cao hiệu năng và tính linh hoạt trong bảo mật bitstream của hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA. Mô hình thử nghiệm hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14733
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277090.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277090-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.