Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
Authors: Hồ Văn Đàm
Advisor: Phạm Minh Tuấn
Khổng Vũ Quảng
Keywords: Động cơ đốt trong; Điezen
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan, cơ sở lý thuyết về xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU trên động cơ đốt trong. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tối ưu các tham số trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu chuẩn. Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn trên động cơ diesel AVL 5402.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14734
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277091.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 9,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277091-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.