Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông HPcobled (High power chip on board light emitting diode) và ứng dụng trong điều kiện thực
Authors: Cao Xuân Quân
Advisor: Võ Thạch Sơn
Nguyễn Tuyết Nga
Keywords: Đèn chiếu sáng; Đo quang
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về COB LED công suất cao và các ứng dụng trong công nghệ chiếu sáng. Nghiên cứu các phương pháp đo quang thông của HPCobled. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và xây dựng hệ đo quang thông HPCobled. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang thông của HPCobled. Mô hình HPCobled
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14736
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277093.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277093-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.