Thông tin tài liệu


Title: Lý thuyết rủi ro ứng dụng trong bảo hiểm
Authors: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Advisor: Bùi Khởi Đàm
Tống Đình Quỳ
Keywords: Xác suất thống kê; Rủi ro
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu một số khái niệm: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp mote-carlo tính xác suất rủi ro.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14738
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277095.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277095-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 518,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.