Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng tăng áp động cơ diesel đang lưu hành
Authors: Nguyễn Tiến Hán
Advisor: Phạm Minh Tuấn
Khổng Vũ Quảng
Keywords: Động cơ điêzel; Tăng áp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu xu hướng phát triển động cơ đốt trong, thành quả đạt được trong công nghệ phát triển động cơ đốt trong, tăng áp cho động cơ. Cơ sở cải tiến tăng áp bằng tuabin máy nén cho động cơ đốt trong. Tính toán, cải tiến tăng áp cho động cơ D243. Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14740
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277098.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 15,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277098-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 3,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.