Thông tin tài liệu


Title: Phân tích tín hiệu tim loạn nhịp
Authors: Chử Đức Hoàng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Điện tim; Điện tử học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phân tích và xử lý tín hiệu điện tim loạn nhịp. Thu nhận tín hiệu điện tim. Phát triển giải thuật phân tách phức hợp QRS và khử khuynh hướng động tín hiệu động đa trị. Kết quả biến đổi và phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp bằng cải thiện phân tách phức hợp QRS và biến đổi MDFA. Xây dựng quy trình thu nhận và chuẩn hóa véc tơ dữ liệu RR của các bệnh nhân tại Việt Nam.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14741
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277099.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277099-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 548,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.