Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ (Carica papaya linn)
Authors: Hồ Thị Hà
Advisor: Đỗ Thị Hoa Viên
Lê Quang Hòa
Keywords: Cây ăn quả; Hợp chất
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về cây đu đủ, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, sơ lược về nhóm alkaloid, quá trình caspape, kích thích miễn dịch. Nêu thiết bị và vật liệu nghiên cứu, các phương pháp phân lập và xác định cấu trúc hợp chất, phương pháp thử hoạt tính sinh học. Kết quả phân lập một số hợp chất có trong lá đu đủ, xác định cấu trúc các hợp chất đã được phân lập....
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14742
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277087.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277087-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 773,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.