Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt và quả mặc nưa ứng dụng cho nhuộm vải tơ tằm
Authors: Phạm Thị Hồng Phượng
Advisor: Hoàng Thị Lĩnh
Trần Trung Kiên
Keywords: Chất màu; Vải tơ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quá trình trích ly; tình hình nghiên cứu về phương pháp trích ly chất màu tự nhiên từ vỏ quả măng cụt và quả mặc nưa ứng dụng trong công nghệ nhuộm hiện nay; lý thuyết màu sắc và chất màu tự nhiên; quá trình nhuộm vật liệu dệt bằng chất màu tự nhiên. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả nghiên cứu quá trình trích ly chất màu từ vỏ quả măng cụt, từ quả mặc nưa,...
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật Hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14743
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277221.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 11.1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277221-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2.89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.