Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng nền tảng đám mây mã nguồn mở cho phép triển khai và cấu hình phần mềm như một dịch vụ trên các đám mây IAAS khác nhau
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Advisor: Nguyễn Bình Minh
Keywords: Tin học; Phần mềm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan điện toán đám mây. Phân tích yêu cầu chức năng một nền tảng PaaS cung cấp cho người sử dụng, đề xuất ra giải pháp nền tảng mã nguồn mở... Kết quả xây dựng nền tảng PaaS, cài đặt thử nghiệm trên hạ tầng IaaS...
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14761
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310413.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310413-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 294,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.