Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiếu sáng UV đến tính chất nhạy khí NO2 của dây nano ZnO và SnO2
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Nguyễn Văn Hiếu
Keywords: Vật liệu nano; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan một số nghiên cứu về ảnh hưởng của UV đến khả năng làm việc của cảm biến khí; trạng thái của một số khí và hơi dưới bức xạ UV; các chỉ số giới hạn của khí hóa đối với sức khỏe và sự sống. Tổng hợp dây nano SnO2 và dây nano ZnO trực tiếp trên chip điện cực. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ UV đến tính chất nhạy khí của dây nano SnO2,...
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14765
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310421.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310421-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 195,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.