Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa một số tính chất vật lý của vải và đặc trưng vệ sinh trang phục
Authors: Nguyễn Thị Thúy Ngọc
Advisor: Phạm Hồng
Ngô Chí Trung
Keywords: Vải; Tính chất vật lý
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vấn đề vệ sinh trang phục và sự trao đổi nhiệt, ẩm trong hệ thống cơ thể người- quần áo- môi trường, truyền nhiệt và truyền ẩm qua quần áo, ảnh hưởng của tính chất vật lý và cấu trúc quần áo đến sự truyền nhiệt, truyền ẩm qua quần áo, nêu các mô hình tỏa nhiệt đã được sử dụng để nghiên cứu và đánh giá đặc trưng truyền nhiệt của vải và quần áo. Nghiên cứu : Mô phỏng số sự truyền nhiệt và truyền ẩm đồng thời qua quần áo trong chế độ ổn định và điều kiện không khí chuyển động. Thiết kế mô hình thực nghiệm xác định đặc trưng truyền nhiệt và truyền ẩm của kết cấu lớp quần áo. Ảnh hưởng của tính chất vật lý, cấu trúc quần áo đến nhiệt trở và ẩm trở của kết cấu lớp
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành kinh tế công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14776
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105107.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 2,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.